top of page

Waarom Europa - Kleine geschiedenis van een groot project, Steven Van Hecke en Kamiel Vermeylen

Updated: Apr 25, 2022

“Waarom bestaat er nog geen Europees leger? Waarom is de interne markt nooit voltooid? Waarom willen de Britten een eigen koers varen? Waarom betalen we met de euro? Waarom treden er telkens nieuwe landen toe? En waarom maakt elke crisis de EU sterker?”
Aan de hand van deze vragen willen Steven Van Hecke (hoofddocent Europese en vergelijkende politiek aan de KU Leuven) en Kamiel Vermeylen (journalist bij Knack, gespecialiseerd in Europese politiek) de geschiedenis schetsen van wat we vandaag kennen als de “Europese Unie”. Ze combineren daarbij een thematische en een chronologische aanpak, waardoor we een goed beeld krijgen van het project dat begon op 9 mei 1950 met de toespraak van Robert Schuman in het Salon de l’ Horloge in Parijs, en dat nu nog steeds verder gaat.Uitbreiding lijkt wel het kernwoord in de geschiedenis van de Europese Unie. Wat in de jaren ’50 begint als een economische samenwerking van zes landen, is nu een politieke realiteit van 27 lidstaten. Enkel de Brexit lijkt een smet op het blazoen van deze geografische expansie te werpen.


Tegelijkertijd, neemt ook de impact van wat in de volksmond “Europa” wordt genoemd, doorheen de geschiedenis steeds toe. Met elk nieuw verdrag, met elke nieuwe crisis dragen de lidstaten een deeltje van hun bevoegdheden over aan de Europese Unie. In die mate dat vandaag de dag ieder bestuursniveau, elke organisatie en elke burger met Europa te maken heeft.


Het boek geeft geen exhaustieve geschiedenis van de Unie. En dat hoeft ook niet, want aan de hand van de concrete vragen en de focus op enkele sleutelfiguren krijgen we een goed zicht op meer dan zeventig jaar Europese integratie en toenemende invloed. Wie het heden wil begrijpen, moet naar het verleden kijken. Dit boek is alvast een goed begin.


Waarom Europa - Kleine geschiedenis van een groot project, van Steven Van Hecke en Kamiel Vermeylen is uitgegeven bij Lannoo Campus. 208 blz. ISBN 9789401477703

Comments


bottom of page