top of page

Het ruime leven, Paul Magnette

Ecosocialistisch manifest


Socialisten zijn geen asceten. We willen het ruime leven, la vie large, voor iedereen en vooral voor diegenen die het moeilijk hebben

De motor


‘We kennen de problemen. We weten hoe we ze moeten oplossen, we hebben de nodige technologie en voldoende middelen. En toch loopt de klimaattransitie moeizaam’, begint La vie large. De klimaattransitie wordt te weinig gedragen door de bevolking, en de oorzaak daarvoor legt Magnette bij het kapitalisme. Elites en dominante groepen in de samenleving, die het grootste voordeel halen uit de kapitalistische maatschappelijke ordening, doen er alles aan om de klimaattransitie te vertragen.


Ongelijkheid vormt de motor voor een groeiende CO2-uitstoot. Een massieve reclamesector, gemakkelijk toegang tot geld op krediet en de ingebouwde snelle veroudering van apparaten drijven die motor verder aan.

Een van de tien beleidsvoorstellen op het einde van het manifest luidt: ‘Reclame gericht op kinderen moet worden verboden, evenals reclame voor producten die schadelijk zijn voor de natuur en voor de gezondheid.’

Een proeverij van recepten


Hoe kan een ecosocialisme in de 21ste eeuw eruitzien dat sociale en ecologische doelstellingen verenigt? Oude recepten: 1) planmatig werken, met concrete doelstellingen en duidelijke regelgeving. Niet via prijsmechanismen of marktwerking, maar democratisch tot stand gekomen; 2) een versterking van het sociaal overleg in bedrijven zodat werkgevers en werknemers samen kunnen beslissen waarin ze investeren; 3) een ander herverdelingsmodel om de ongelijkheid aan te pakken. Inzetten op een algemene toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, water, energie, lokale mobiliteit, schoolkantines, bibliotheken, bankdiensten en basiscommunicatie. Het versterken van de publieke diensten vormt voor Magnette een van de basispijlers van een modern ecosocialisme.
Voorstellen tot debat


La vie large eindigt met tien voorstellen. Bijzonder is het pleidooi om de representatieve democratie structureel te versterken met de inbreng van niet-verkozen burgers zodat nieuwe perspectieven – zoals van dieren, planten, bossen en rivieren – deelnemen aan het publieke debat. Een jaarlijks klimaatdebat over de evaluatie van de genomen klimaatmaatregelen en hun impact op verschillende sociale groepen en landsgedeelten moet de klimaattransitie structureel verankeren, min of meer gespiegeld aan het debat zoals dat vandaag vorm krijgt naar aanleiding van de jaarlijkse internationale klimaattop. Nodig is een veelheid aan strategieën. Meer hierover lees je in de Gids op Maatschappelijk Gebied.


La vie large - Manifeste écosocialiste van Paul Magnette is uitgegeven bij La Découverte. 304 blz. ISBN: 9782348075025

Inhoud La vie large
.pdf
Download PDF • 88KB
GMG2304_LW_Rosvelds
.pdf
Download PDF • 60KB


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page